Parohia Ortodoxă Imper

judeţul Harghita

Parohia Imper-Doboi

Sfinţii Arhangheli Mihail şi GavrilÎn judeţul Harghita, comuna Plăieşii de Jos stă mărturie a trecutului istoric, a generaţiilor care au vieţuit pe aceste meleaguri.

Vestigiile arheologice precum ceramica dacică din vatra satului din Casinul Nou sau Iacobeni, bucăţile de zgură de la cuptoarele de redus fier (sec. I î.Chr.-I d.Chr), dinarii romani de la Lucius Verus descoperite la Casinul Nou,  sau însăşi numele comunei  „Plăieşii”, care vorbeşte de falnicii ostaşi ai oştirii moldovane: plăieşii lui Ştefan cel Mare, constituie dovezi grăitoare de istorie şi credinţă.

Plăieşii au adus cu ei avutul lor cel mai de preţ –credinţa- şi au înălţat lăcaş de închinăciune şi reculegere. De a lungul timpului, bisericile străvechi s-au năruit din cauza vitregiilor vremii, dar credincioşii au înălţat altele pentru desfăşurarea cuviincioasă a vieţii lor creştineşti.

Prin grija PS Ioan Selejean,  Episcop al Covasnei şi Harghitei, în anul 2006 s-au demarat lucrări de consolidare a bisericii (lucrări de subzidire şi lucrări exterioare), care au însemnat un efort financiar deosebit, ceea ce nu a permis finalizarea renovării lăcaşului de cult.

Enoriaşii Parohiei Imper nu şi-au pierdut nădejdea în Bunul Dumnezeu şi încearcă să strângă fonduri pentru continuarea lucrărilor începute.

Pentru credincioşii ortodocşi din Plăieşii de Jos, biserica a fost şi rămâne locul unde îşi găsesc rădăcinile, unde ascultă limba strămoşilor şi unde intră în comuniune cu Bunul Dumnezeu.

Ca bune gazde ce ne dorim să fim întotdeauna vă urăm “Bine aţi venit !” , Domnul şi Maica Domnului să vă umple inimile de bucurii duhovniceşti, odata cu parcurgerea paginilor acestui site.